ΦΙΛΤΡΑ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΕΡΓΩΝ
X
ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ

Κατηγορία έργου

Μέγεθος έργου

MENU

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης από την ΑΧΙΑ CERT, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001: 2015, στην κατασκευή και εγκατάσταση προκατασκευασμένων κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδερμα με τη μέθοδο μονομπλοκ και κυψελών, όπως και πιστοποίηση για το iso 9002: 2000